Desatero pro rodiče předškolních dětí

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
Může sloužit jako pomůcka, co dítě ještě naučit nebo vypilovat k dokonalosti 
 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
 • např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, svlékne se, zaváže si tkaničky, používá příbor, umí se vysmrkat, postará se o své věci…
 1. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
 • zvládá odloučení od rodičů, vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas, nemá výrazné výkyvy nálad, dodržuje dohodnutá pravidla…
 1. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
 • dovede vyprávět příběh, užívá správně rodu, čísla, času, aj.pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno, spolupracuje ve skupině…
 1. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
 • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím, obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu…
 1. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé), vytleskává slabiky ve slově, najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily…
 1. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
 • ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje početrozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
 1. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.), pamatuje si říkadla, básničky, písničky, přijme úkol či povinnost…
 1. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, k ostatním dětem se chová přátelsky…
 1. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení, vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 1. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě
 • vyzná se ve svém prostředí, ví, kde bydlí, kam chodí do školky, umí telefonovat, vyřídit, vzkaz zvládá, ví, jak se má chovat, přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebnéuvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí…

Co má vaše dítko nejraději?

Pohádky (4948 | 20%)
Počítačové hry (4917 | 20%)
Čokoládu (4816 | 20%)
Zmrzlinu (4927 | 20%)
Maminku a tatínka (5055 | 20%)
Administrátor stránek Alena Doležalová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one